mbsolarLOGO - mbsolar.cz, Moravské Budějovice
lista

Časté dotazy

mbsolar časté dotazy

Elektřina
Tip:


Nahraďte klasické žárovky novými
LED žárovkami nové okno,
které uspoří značnou část elektrické energie a tím i vašich peněz.

LED žárovka

Kolik mohu ušetřit? nové okno

Časté dotazy související se změnou dodavatele elektřiny

Co je to sazba elektřiny?

Sazba za elektřinu pro domácnosti je obvykle pevně daná na základě účelu a míře využívaní elektřiny v daném objektu. Sazby jsou určeny pro standardní používání (D02d), pro vytápění tepleným čerpadlem (D56d), apod. Např. při elektrickém ohřevu vody v boileru vzniká nárok na sazbu D25d. Existují i tzv. dvoutarifní sazby, kde po část dne je využívána levnější elektřina (nízký tarif) a po zbytek dne dražší elektřina (vysoký tarif). Délka nízkého tarifu závisí na zvolené sazbě.

Sazba se tedy označuje D číslo d, kde číslo určuje typ sazby. Celkem se používá 9 sazeb (D01d, D02d, D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d, D61d), které jsou společné pro všechny dodavatele (platí pro domácnosti). Přehled sazeb včetně cen za jistič u největších dodavatelů můžete zhlédnout např. na tzb-info.cz

Co je to tarif elektřiny?

V rámci každé sazby může být dodavatelem nabízen jeden i více tarifů. Je to obdobné jako např. u mobilních operátorů. Tarify se liší v závislosti na zvoleném dodavateli (jménem i cenami). Dodavatel může nabízet např. tarif vhodný pro chataře s výhodnými víkendovými cenami (současně s tím je pro účely chat a chalup určena i sazba D61d v rámci které se takový tarif nachází). Nejšiřší nabídka tarifů bývá obvykle v sazbě D02d. I pouhým výběrem správného tarifu lze ušetřit.

Z jakých složek se skládá celková cena elektřiny?

Složení ceny elektřiny je utvářeno z regulovaných složek a neregulovaných složek. Neregulovaná část ceny obsahuje cenu silové elektřiny a ta je stanovena vaším dodavatelem (tuto část můžete ovlivnit změnou dodavatele). Druhou, neregulovanou, část ceny za energii stanovuje Energetický regulační úřad a nelze ji ovlivnit. Tato část obsahuje platby za dopravu (distribuci) elektřiny, poplatek za systémové služby, příspěvěk na obnovitelné zdroje a další.

Nedílnou součástí ceny elektřiny je také DPH a daň z elektřiny. Na serveru nazeleno.cz můžete shlédnout graf, který zobrazuje procentuální podíly jednotlivých složek ceny elektřiny a také se dočíst, která část nejvíce zdražuje elektřinu.

Jak dlouho trvá změna dodavatele elektřiny?

Zásadní časovou prodlevu způsobuje výpovědní lhůta u smlouvy se současným (původním) dodavatelem. Obvykle je výpovědní lhůta nastavena na 3 měsíce. Dny až týdny také zabere administrativní příprava na změnu dodavatele - porvtrzení a zaslání plné moci a smlouvy s novým dodavatelem (viz. článek "Jak změnit dodavatele"). Někdy se stane, že současný dodavatel výpověď z nějakého důvodu odmítne a tím se celý proces protáhne (někteří velcí hráči na trhu přichází o velké množství zákazníků a snaží se tomu tímto způsobem bránit).Vypracováno ve spolupráci s portálem CenyEnergie.cz

Moravské Budějovice (okr. Třebíč, Vysočina) | doporučený prohlížeč: Mozilla Firefox
2011 © Kamil Cech | mbsolar | Využíváme webhostingových služeb Wedos